Domov > REZORTNÁ ŠTATISTIKA

REZORTNÁ ŠTATISTIKA - Online Výkazy


Rok 2017:

Štvrťročný výkaz o nákupe a predaji mlieka, mliečných výrobkov, mäsa, hydiny a vajec:

 

Výkaz: OBCHOD (MPRV SR) 1 - 04